Misioni Ynë
ITS > Misioni Ynë

KEMI STANDARDE TË LARTA DHE PUNË TË SHKËLQYESHME NË TË GJITHA SHËRBIMET QË NE I OFROJMË

VIZIONI YNË

KONTAKTI JONË ME KLIENTIN

Ne ofrojmë shërbime të shkëlqyera përmes punës ekipore, llogaridhënies dhe inovacionit të të cilave reflektohet në cilësinë e rezultateve tona te klienti.

OFERTAT PËR KLIENT

Kurseni veten tuaj duke na zgjidhur ne për të ju ndihmuar, këshilluar rreth problemeve të brendshme të internetit në shtepi apo biznes.

ETIKA

Puna në grup, përvoja, përgjegjësia dhe inovacioni – të gjitha këto reflektohen në cilësinë e rezultateve tona.

PËRSE EGZISTON ITS

Shumicën e klientëve e kemi fituar në bazë të asaj që nuk kanë marrë rrezultatin e pritur nga kompania paraprake.
Pavarsisht orës, datës, festave, ne ju ofrojmë support 24/7, gjë që e bën kompaninë tonë më të veqantë në shërbimet tona.
Ne ofrojmë shërbime të telekomunikimit përmes internetit, si qasje në internet, bartje të të dhënave, mirëmbajtje dhe instalime të rrjetave kompjuterike, hostim, thirje VOIP etj.
Klientët tanë na besojnë të zgjidhim problemet e vështira në një mënyrë që është e sigurtë dhe mjaft konfidenciale nga kontakti ynë i parë me ta. BESIMI është atributi i parë që klientët tanë e shohin kur ne diskutojmë për zgjedhjen e problemit dhe jo për problemin.

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

Pytjet më të shpeshta

Një nga problemet më të shpeshta, mos-informimi i saktë i klientit kur ka pa-rregullsit në rrjet.

Duke përdorur encryption është mënyra më efektive për të siguruar rrjetin tuaj nga ndërhyrësit e jashtëm. Dy lloje kryesore të encryption janë në dispozicion për këtë qëllim: Wi-Fi Protected Access (WPA) dhe Wired Equivalent Privacy (WEP). Kompjuteri juaj, routerat dhe pajisjet e tjera duhet të përdorin të njëjtën enkriptim për qasje të shërbimit.

Këshillimi i klientit rreth paisjeve teknologjike shpërndarëse të rrjetit tek ne gjithmonë ka qenë prioritet, më shumë rreth këtyre informatave klikoni tek Kontakti në meny-n kryesore dhe hapeni një ticket për të ju ndihmuar.

OPERATIONAL EXCELLENCE

We provide the best value to our customers by continuously refining our processes and cost structure.